Биляна Раева

БИОГРАФИЯ

Родена съм на 12.07.1973 г. във Варна. Завършила съм висшето си образование в Икономическа академия в Краков, Полша със специалности „Икономика и международни политически и икономически отношения" и следдипломна квалификация по „Международни и европейски въпроси и управление" в Университет Амстердам. Работила съм като консултант в Intereuropea - Варна. Била съм стажант в Генерална дирекция „Информационно общество" на Европейската комисия - Брюксел, експерт по информация и публичност в Telecities/Eurocities - Брюксел, политически експерт в Eurocities - Брюксел, представител на община Своге в Брюксел в Legal and financial consulting, член-основател на НПО „Eupractex" - Брюксел и директор на дирекция "Управление на проекти и програми" в МДААР.

Бях член съм на Европейския парламент от групата на АЛДЕ от юни 2007 г. с двегодишен мандат до 2009 г. Избрана от листата на НДСВ. Председателствах Делегацията за отношенията с Швейцария, Исландия и Норвегия и Европейско икономическо пространство (ЕИП). Член бях на Комисията по заетост и социални въпроси, заместник-член на Комисията по икономически и парични въпроси, докладчик по становище "Демографското бъдеще на Европа", както и докладчик в «сянка» за АЛДЕ по становище "ЕС Стратегия за политика на потребителите 2007-2013". Бях избрана за член на Координационната група на Европейския парламент за Лисабонската стратегия от квотата на либералите и демократите за Европа.

Владея английски, полски, италиански, френски, руски и испански език.Участие в ЕП

Биляна Раева бе избрана за председател на Делегацията на ЕП за Швейцария и ЕИП

На 5 септември, по време на пленарната сесия в Страсбург, Биляна Раева бе избрана единодушно за председател на делегацията на Европейския парламент за работа с Швейцария и на Съвместния парламентарен комитет за европейското икономическо пространство – ЕИП, което включва Исландия, Норвегия и Лихтенщайн. Евродепутатът от НДСВ пое тази длъжност от Дияна Уолис, заместник-председател на Европейския парламент.

Приоритетите на делегацията включват присъединяването на България и Румъния към ЕИП с цел свободно движение на хора, морска политика и риболов, данъчно облагане в страните членки на ЕИП и Швейцария, сигурност и енергетика, както и реформите в ЕС и възможностите за приемане на нови държави членки. Като председател на делегацията, Раева подпомагна прилагането на финансовият инструмент, предназначен за сближаването на ЕИП с България и Румъния.ВИДЕО МАТЕРИАЛИ(English) Sights and sounds of ElDR`s campaing launch
Bilyana Ilieva Raeva on Gas supplies

Speech by Bilyana Ilieva Raeva MEP (ALDE-ADLE) on : Gas supplies by Russia to Ukraine and EU
Bilyana Ilieva Raeva on Economic Policy Guidelines

Speech by Bilyana Ilieva Raeva MEP (ALDE-ADLE) on : Broad Economic Policy Guidelines for 2008-2010
ALDE Seminar on Towards an efficient market of CO2 quotas

Video summary of the ALDE Seminar on “Towards an efficient market of CO2 quotas in Europe”
ALDE Seminar on a reformed Europe

Video summary of the ALDE Seminar “IGC – The way toward a reformed Europe”

Co-hosted by MEPs Bilyana Raeva and Andrew Duff
Bilyana Ilieva Raeva on Protection of pedestrians

Speech by Bilyana Ilieva Raeva MEP (ALDE-ADLE) on : Protection of pedestrians and other vulnerable road

Report: Francesco Ferrari (A6-0081/2008) on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of pedestrians and other vulnerable road users [COM(2007)0560 – C6-0331/2007 – 2007/0201(COD)] Committee on Transport and Tourism